Kalkulator długości pasa

Kalkulator Długości Pasa Transportowego

Długość pasa transportowego: mm

Zastosowany wzór:

L = (π/2) * (Dl + Ds) + 2*L + ((Dl – Ds)² / (4 * L))

Żródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadscrew#Mechanics