Kalkulator współczynnika K dla giętych blach

Zastosowany wzór:

K = 0,33 * (t / R)^0,5 – dla stali zwykłej

K = 0,5 * (t / R)^0,5 – dla stali nierdzewnej

Żródło