Przenośniki taśmowe – wiedza ogólna

Przenośniki taśmowe – opracowanie FENNER DUNLOP
Otwórz
Jak kształt koła napędowego wpływa na przenośnik taśmowy – opracowanie SKE Industries
Otwórz

Kształt bębna napędzającego w przenośniku taśmowym

Długość powierzchni prostej
bc = bo / 2

Całkowita szerokość bębna
b = bo x 1,1

Wysokość podcięcia
h = (d + 100) / 450 mm