• ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa
 • info@fabrit.pl
 • +48 515 415 270

Projektowanie maszyn pod indywidualne potrzeby klienta

Proces projektowania maszyn pod indywidualne potrzeby klienta od A do Z

W dzisiejszym dynamicznym środowisku przemysłowym, zróżnicowane i unikalne potrzeby klientów wymagają innowacyjnych podejść do projektowania maszyn. Proces projektowania maszyn pod nasze indywidualne potrzeby staje się więc kluczowym elementem sukcesu dla firm działających w branży produkcyjnej. W niniejszym artykule przyjrzymy się procesowi projektowania maszyn oraz jego istotności w kontekście osiągnięcia konkurencyjnej przewagi.

Zrozumienie potrzeb klienta:

Wstępny etap procesu projektowania maszyn budowanych „na miarę” to głębokie zrozumienie wymagań i oczekiwań klienta. To kluczowy punkt wyjścia, który umożliwia projektantom precyzyjne określenie celów projektu i parametrów technicznych. Zrozumienie potrzeb klienta wymaga często bezpośredniego kontaktu oraz dialogu, aby móc zgłębić wszelkie niuanse i szczegóły. Istotne na tym etapie jest podanie wszelkich wymagań procesowych tak jak maksymalny czas cyklu czy maksymalna liczba operatorów, aby móc użyć tych danych przy opracowywaniu wstępnej koncepcji maszyny.

Analiza techniczna i koncepcyjna:

Po zrozumieniu potrzeb klienta i specyfiki stosowanej technologii, następuje przeprowadzenie szczegółowej analizy technicznej i koncepcyjnej. W tym etapie projektanci starają się znaleźć optymalne rozwiązania, które spełnią wymagania klienta, uwzględniając przy tym aspekty takie jak wydajność, trwałość, koszty produkcji i eksploatacji. Na tym etapie powstaje pierwszy projekt koncepcyjny – czy to profesjonalny model 3D czy to odręczny szkic – który będzie wstępnym zarysem sposobu realizacji konkretnych procesów technologicznych przez elementy wykonawcze maszyny. Jest to bardzo ważny moment, ponieważ bardzo często kierunkuje dalsze prace projektowe.

Projektowanie

Na bazie powstałego projektu koncepcyjnego powstaje pełny, docelowy projekt 3D maszyny. Na tym etapie konstruktorzy dobierają wszelkie komponenty wykonawcze do realizacji ruchu liniowego czy obrotowego na maszynie. Projektowanie to najważniejszy etap powstawania maszyny – jest to moment, w którym decydujemy o sposobie w jaki ma być realizowany dany proces technologiczny.

Prototypowanie i testowanie:

Kolejnym krokiem w procesie projektowania maszyn jest prototypowanie i testowanie. Tworzenie prototypów pozwala na weryfikację zaprojektowanych rozwiązań oraz identyfikację ewentualnych problemów czy niedoskonałości jeszcze na etapie wczesnego rozwoju projektu.

Dostosowanie i optymalizacja:

Na podstawie wyników testów i analizy prototypów następuje etap dostosowania i optymalizacji projektu. W tym procesie dokonuje się niezbędnych modyfikacji i udoskonaleń, mających na celu zapewnienie optymalnej wydajności i funkcjonalności maszyny zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Wdrażanie i wsparcie posprzedażowe:

Ostatnią fazą procesu jest wdrażanie produktu na rynek oraz zapewnienie wsparcia posprzedażowego. Zapewnienie klientowi kompleksowej obsługi po zakupie maszyny, włączając w to serwis techniczny i dostępność części zamiennych, buduje pozytywną relację z klientem i wzmacnia reputację firmy.

Proces projektowania maszyn przemysłowych pod indywidualne potrzeby jest niezbędny w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym. Firmy, które potrafią skutecznie dostosować się do unikalnych wymagań klientów poprzez innowacyjne podejście do projektowania maszyn, zyskują strategiczną przewagę na rynku. Dlatego też, inwestycja w rozwój i optymalizację tego procesu jest kluczowa dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa w branży produkcyjnej.

Read More

Skanowanie 3D – jak to działa i jak je wykorzystać?

Skanowanie 3D – jak to działa i jak to wykorzystać?

Inżynieria Odwrotna: odtwarzanie istniejących obiektów

W kontekście inżynierii odwrotnej, skanowanie 3D jest nieocenionym narzędziem. Pozwala na wirtualną rekonstrukcję istniejących obiektów, co ma kluczowe znaczenie w procesie projektowym. Detale i geometria skomplikowanych struktur są precyzyjnie odtwarzane, umożliwiając projektantom pracę nad nowymi rozwiązaniami na bazie istniejących obiektów.

Kontrola Jakości: precyzyjna analiza wymiarów

W obszarze kontroli jakości skanery 3D odgrywają istotną rolę w poprawie standardów produkcyjnych. Precyzyjna analiza pozwala na wykrywanie nawet najmniejszych defektów czy nieregularności na powierzchni produktów. Eliminacja błędów przekłada się na poprawę jakości oferowanych produktów i zwiększa zaufanie klientów.

Skanowanie światłem strukturalnym a laserem

Istnieje kilka metod skanowania 3D, jednak dwie najpopularniejsze to skanowanie światłem strukturalnym i skanowanie laserem. Skanery światłem strukturalnym korzystają z projekcji wzoru świetlnego, mierząc odkształcenia na powierzchni obiektu. To bezdotykowa metoda, idealna do skomplikowanych struktur. Z kolei skanery laserowe wykorzystują promień laserowy, mierząc czas jego podróży, co pozwala na uzyskanie precyzyjnych danych o kształcie i wymiarach. Wybór metody zależy od specyfiki zastosowania i oczekiwanego poziomu precyzji.

Skanowanie 3D: korzyści i wyzwania

Skanowanie 3D oferuje szereg korzyści. Precyzyjność pomiarów, szybkość skanowania oraz zdolność do pracy w różnych warunkach oświetleniowych sprawiają, że technologia ta staje się niezbędnym narzędziem w dzisiejszym świecie produkcji i projektowania.

Jednakże, wprowadzenie skanowania 3D wiąże się także z pewnymi wyzwaniami. Koszty inwestycji w skanery, szkolenie pracowników oraz utrzymanie i serwisowanie sprzętu to elementy, które mogą stanowić barierę dla niektórych przedsiębiorstw.

Ponadto, istnieje ryzyko związane z bezpieczeństwem danych. W miarę wzrostu liczby połączonych urządzeń rośnie potencjalne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Dlatego ochrona danych staje się priorytetem przy implementacji skanowania 3D.

Podsumowanie: skanowanie 3D jako klucz do postępu

W zakończeniu, skanowanie 3D to nie tylko narzędzie, ale klucz do postępu w dziedzinie inżynierii i produkcji. Otwiera nowe możliwości w projektowaniu, wspomaga kontrolę jakości i pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych. Pomimo pewnych wyzwań, korzyści płynące z tej technologii są ogromne, sprawiając, że skanowanie 3D staje się nieodłącznym elementem współczesnej rewolucji przemysłowej.

Read More
Linia produkcyjna kiedyś i dziś

Automatyzacja Procesów Produkcyjnych – Czy Warto?

Linia produkcyjna kiedyś i dziś

Automatyzacja Procesów Produkcyjnych – Czy Warto?

Automatyzacja procesów produkcyjnych to złożony temat, który budzi wiele kontrowersji i dyskusji wśród przedsiębiorców, inżynierów, ekonomistów i społeczeństwa jako całości. Wartości tej transformacji są często poddawane w wątpliwość, podczas gdy jej potencjalne korzyści są jednocześnie hołubione. Aby zrozumieć pełny zakres tego zagadnienia, konieczne jest spojrzenie zarówno na zalety, jak i wady, które wynikają z wprowadzenia automatyzacji w procesach produkcyjnych.

Zalety automatyzacji procesów produkcyjnych są liczne i zróżnicowane. Po pierwsze, automatyzacja może prowadzić do znacznej poprawy efektywności produkcji. Maszyny i systemy automatyczne działają bez przerwy, co eliminuje konieczność przerw na odpoczynek czy zmniejszenia tempa pracy, co jest charakterystyczne dla pracowników. Ponadto, maszyny te mogą pracować szybciej i bardziej precyzyjnie niż ludzie, co przekłada się na zwiększenie wydajności całego procesu.

Wzrost wydajności idzie w parze z redukcją kosztów. Choć początkowy koszt zakupu i instalacji automatyzacji może być znaczący, długoterminowe korzyści finansowe są często imponujące. Eliminacja błędów ludzkich, ograniczenie odpadów materiałowych, skrócenie czasu produkcji – to wszystko przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Nie można również zapominać o poprawie jakości produktów. Automatyzacja eliminuje element ludzkiego czynnika z produkcji, co oznacza mniejszą szansę na popełnienie błędów i nieregularności. Produkty wytwarzane automatycznie są z reguły bardziej jednolite i zgodne ze specyfikacjami.

Innym ważnym aspektem jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Automatyzacja pozwala przenieść niektóre zadania do środowisk, które są niebezpieczne lub szkodliwe dla ludzi. Maszyny mogą pracować w warunkach wysokiej temperatury, wilgoci czy zapylenia, co minimalizuje ryzyko wypadków i obniża liczbę zranień pracowników.

Ponadto, automatyzacja może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku globalnym. Firmy, które zainwestują w nowoczesne technologie, zyskują przewagę konkurencyjną poprzez zwiększenie szybkości reakcji na zmiany rynkowe i elastyczność produkcji.

Jednakże, pomimo licznych korzyści, istnieją również znaczące wady związane z wprowadzeniem automatyzacji procesów produkcyjnych. Po pierwsze, inwestycja w nowoczesne technologie może być finansowo wymagająca. Wprowadzenie automatyzacji wiąże się z zakupem specjalistycznego sprzętu, oprogramowania, a także przeszkoleniem pracowników. Niektóre przedsiębiorstwa mogą napotkać trudności finansowe przy próbie wdrożenia kompleksowego systemu automatyzacji.

Ponadto, automatyzacja może prowadzić do utraty miejsc pracy dla pracowników wykonujących rutynowe czynności. To zjawisko, znane jako bezrobocie strukturalne, może przyczynić się do wzrostu nierówności społecznych i wywołać opór wśród grup zawodowych dotkniętych tą zmianą. Ważne jest, aby podejść do tego zagadnienia z perspektywy społecznej i poszukać rozwiązań, które pozwolą na zminimalizowanie negatywnych skutków dla pracowników.

Automatyzacja procesów produkcyjnych niesie również ryzyko związane z bezpieczeństwem danych. W miarę wzrostu liczby połączonych urządzeń i systemów, rośnie potencjalne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Ataki hakerskie mogą prowadzić do zatrzymania produkcji, kradzieży poufnych danych czy sabotowania procesów.

Nie można również zapominać o potencjalnych problemach związanych z utrzymaniem i serwisowaniem skomplikowanych systemów automatyzacji. Awarie lub problemy techniczne mogą prowadzić do znaczących przestojów w produkcji, co z kolei wpływa na opłacalność inwestycji.

Podsumowując, automatyzacja procesów produkcyjnych to dwie strony tej samej monety. Z jednej strony, przynosi ona zwiększoną efektywność, redukcję kosztów, poprawę jakości i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Z drugiej strony, wiąże się z utratą miejsc pracy, wysokimi kosztami inwestycji, zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa oraz potencjalnymi problemami z utrzymaniem i serwisowaniem systemów automatyzacji.

Warto podkreślić, że kluczowym elementem sukcesu wdrożenia automatyzacji jest holistyczne podejście, które uwzględnia nie tylko aspekty techniczne, ale również społeczne i ekonomiczne. Firmy powinny inwestować w szkolenia pracowników, rozwijać strategie zatrudnienia, monitorować bezpieczeństwo danych i systemów oraz stale doskonalić swoje procesy.

Ostateczna wartość automatyzacji procesów produkcyjnych zależy więc nie tylko od efektów technicznych, ale również od zdolności społeczeństwa i przedsiębiorstw do przystosowania się do zmian, a także od zrównoważonego podejścia do równoczesnego rozwoju technologicznego i społecznego.

Read More

Koła i zestawy kołowe

Nośność zestawu kołowego

Jeśli dobieramy koła lub zestawy kołowe w oparciu o ich nośność wtedy musimy rozważyć ich rozmieszczenie w pojeździe (wybierz liczbę K w oparciu o rysunki). Do obliczenia minimalnej wytrzymałości koła lub zestawu kołowego stosujemy poniższy wzór:

Nośność koła lub zestawu = (ciężar pojazdu + przenoszony ładunek) / K

Nośności w tabelach strony są podane przy zachowaniu następujących warunków:

 • prędkość: 4km/h
 • wysokość nierówności: 5% średnicy koła dla gumowej lub pneumatycznej oponki i 2,5% średnicy dla kół jednolitych i z oponą poliuretanową
 • temperatura 20°C

Największy wpływ na obniżenie wytrzymałości koła lub zestawu mają następujące czynniki:

 • Obciążenie dynamiczne,
 • Spadki z wysokości,
 • Nierówność powierzchni,
 • Przejazdy przez przeszkody,
 • Jazda z większymi prędkościami,
 • Uderzenia boczne,
 • Intensywność użytkowania,
 • Ekstremalne temperatury ujemne i dodatnie,
 • Środowisko pracy – wilgotność, substancje chemiczne itd.

Koła i zestawy kołowe są testowane zgodnie z normami EN 12527, EN 12528, EN 12531, EN 12532, EN 840-5.

Charakterystyki rodzajów łożysk

Łożyska ślizgowe

Są łożyskami odpornymi na uderzenia, odpowiednimi do stosowania w zanieczyszczonym środowisku, dla niewielkich prędkości i dużych obciążeń.

Łożyska wałeczkowe

Są łożyskami odpornymi na uderzenia, odpowiednimi do zastosowania przy niskich prędkościach, mają zwartą konstrukcję.

Łożyska konusowe

Stosowane głównie w kołach aparaturowych, cechują je małe opory toczenia i mają zwartą konstrukcję, przeznaczone są na nieduże obciążenia.

Łożyska kulkowe

Są trwałe, zapewniają precyzyjne, lekkie toczenie oraz dobre uszczelnienie, przeznaczone są na duże obciążenia.

Łożyska z rowkiem

Możliwość realizowania przeniesienia napędu z osi na koło (koło napędowe).

Read More

Hydraulika siłowa

Katalogi komponentów hydrauliki siłowej

Zawory hydrauliczne – katalog HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
Otwórz
Siłowniki hydrauliczne – katalog HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
Otwórz
Zasilacze hydrauliczne – katalog HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
Otwórz
Silniki hydrauliczne – katalog HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
Otwórz
Rozdzielacze hydrauliczne – katalog HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
Otwórz
Przewody hydrauliczne – katalog HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
Otwórz
Złączki metryczne ISO 8434-1 / DIN 2353 – katalog HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
Otwórz

Podstawowe informacje dotyczące budowy i zasady działania siłowników hydraulicznych

Siłowniki hydrauliczne – prezentacja Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej
Otwórz
Read More