• ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa
 • info@fabrit.pl
 • +48 515 415 270

Kalkulator momentu dla śruby dźwigającej

Kalkulator momentu dla śruby dźwigającej

Kalkulator Momentu na Podnoszenie dla Śruby Pionowej

Moment potrzebny do podnoszenia masy: Nm

Tabela współczynnika tarcia

Materiał nakrętki
Materiał śrubyStalBrązMosiądzŻeliwo
Steel, dry0.15–0.250.15–0.230.15–0.190.15–0.25
Steel, machine oil0.11–0.170.10–0.160.10–0.150.11–0.17
Bronze0.08–0.120.04–0.06-0.06–0.09

Zastosowany wzór:

M = F * Dm / 2 * (p + u * π * Dm) / (π * Dm – u * L);

Żródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadscrew#Mechanics

Read More

Konwersja kW na Nm

Kalkulator kW na Nm

Kalkulator Momentu Obrotowego Silnika

Read More

Kalkulator prędkości liniowej na przenośniku

Kalkulator prędkości liniowej przenośnika

Kalkulator Prędkości Liniowej

Read More

Dobór pasowań wymiarów

Zasady pasowania wymiarów

Stosowane są dwa sposoby pasowania elementów:

Pasowanie na zasadzie stałego otworu – gdzie wymiar wału (zewnętrzny) jest dopasowywany do wymiaru otworu (wewnętrznego). W tym wypadku średnicę otworu toleruje się zawsze w głąb materiału, a więc EI=0 (położenie pola tolerancji H), a żądane pasowanie uzyskuje się poprzez dobranie odchyłek dla wału.

np.: 20H7/f6 – pasowanie luźne, 20H7/p6 – pasowanie ciasne.

Zasada ta jest najczęściej stosowana ze względu na łatwiejszą obróbkę powierzchni zewnętrznych (wałów) niż otworów, co umożliwia zmniejszenie ilości użytych narzędzi i sprawdzianów do pomiaru otworów.

Pasowanie na zasadzie stałego wałka – gdzie wymiar otworu (wewnętrzny) jest dopasowywany do wymiaru wału (zewnętrznego). W tym wypadku średnicę wału toleruje się zawsze w głąb materiału, es=0 (położenie pola tolerancji h), a żądane pasowanie uzyskuje się poprzez dobranie odchyłek dla otworu.

np.: 20F7/h6 – pasowanie luźne, 20S7/h6 – pasowanie ciasne.

Zasadę tą stosuje się np. w przypadku potrzeby osadzenia wielu elementów na jednej średnicy wału.

Źródło: https://uk.misumi-ec.com/

Dobór pasowań wymiarów

U8/h7; H8/s7; S7/h6; H7/r6; R7/h6 – Połączenia wtłaczane kół zębatych z wałami, tarcz sprzęgłowych oraz wieńców kół zębatych z piastami,

H7/p6; P7/h6 – Połączenia kół zębatych z wałami maszyn obciążonych zmiennie i udarowo, łączenie tulei łożyskowych, kołków, pierścieni osadczych oraz wpustów,

H7/n6; N7/h6 – Połączenia wieńców kół zębatych z piastami, dźwigni i korb na wałach, tulei w korpusach, kół i sprzęgieł na wałach, łożysk na wałach,

H7/m6; M7/h6 – Połączenia kół pasowych i zębatych na wałach, zabezpieczone przed przemieszczaniem wzdłużnym, sworzni oraz kołków ustalających,

H7/k6 – Połączenia kół pasowych i zamachowych z wałami, ręcznych dźwigni na wałach, kołków, śrub oraz sworzni ustalających,

H7/j6; J7/h6 – Połączenia części często demontowanych ręcznie: zewnętrzne pierścienie łożysk tocznych w osłonach, wymienne koła zębate i koła pasowe na wałach, często wymieniane tuleje łożyskowe oraz panewki łożysk ślizgowych,

H7/h6 – Połączenia umożliwiające ręczne przesuwanie po nasmarowaniu: zewnętrzne pierścienie łożysk tocznych, pierścienie uszczelniające, prowadnice, łożyska ślizgowe oraz narzędzia na trzpieniach,

H8/h9; H9/h8 – Połączenia pierścieni osadczych i łożyska ślizgowe,

H11/h11 – Połączenia części lutowanych lub spawane, zaciskane na wałach, tuleje dystansowe,

H7/g6; G7/h6 – Łożyska ślizgowe korbowodów,

H7/f7 – Łożyska i prowadnice ślizgowe,

H8/e8; E8/h9 – Połączenia ze znacznym luzem; wały w długich łożyskach,

H11/d9; H11/d11; D11/h11 – Połączenia nitów z otworami,

H11/c11 – Połączenia z dużym luzem; łożyska maszyn rolniczych.

Źródło: https://pkm.edu.pl/

Jest to najczęstszy przypadek stosowany w technice. W tym przypadku pierścień wewnętrzny jest obciążony zgodnie z obrotowym ruchem wału a pierścień zewnętrzny jest obciążony tylko miejscowo.

Przypadek ten wymaga ciasnego pasowania wałka, pierścień zewnętrzny łożyska tocznego nie ma tendencji do przesuwania się w oprawie i może być pasowany luźniej.

Takie rozwiązanie pozwala na:

– ułatwienie montażu,

– uniknięcie nadmiernego obciążenia elementów tocznych wskutek nagrzania się łożyska i całkowitej kasacji luzu promieniowego,

– możliwość równomiernego zużycia się bieżni powodowanej okresowym obrotem pierścienia zewnętrznego w oprawie podczas rozruchu łożyska.

Najczęściej stosowane tolerancje wymiarów wału i oprawy dla przypadku ruchomego wałka i nieruchomej oprawy zaprezentowano w poniższych tabelach.

[table “” not found /]

Dla łożysk wzdłużnych stosuje się odpowiednio:

 • tolerancję k6 lub js6 dla średnic do 200mm,
 • tolerancję m6 lub k6 dla średnic od 200 do 400mm,
 • tolerancję n6 lub m6 dla średnic powyżej 400mm.

Tolerancje opraw

[table “” not found /]
Źródło: https://pkm.edu.pl/

W tym przypadku pierścień wewnętrzny jest obciążony tylko miejscowo w jednym miejscu przyłożenia sił na wale a pierścień zewnętrzny jest obciążony zgodnie z obrotowym ruchem oprawy.

Przypadek ten wymaga ciasnego pasowania oprawy, pierścień wewnętrzny łożyska tocznego nie ma tendencji do przesuwania się na wale i może być pasowany luźniej.

Najczęściej stosowane tolerancje wymiarów wału i oprawy dla przypadku ruchomej oprawy i nieruchomego wałka:

W przypadku gdy możliwe jest przemieszczanie osiowe pierścienia wewnętrznego na wale stosuje się tolerancję g6 a w przypadku wymaganej większej dokładności g5.

W przypadku gdy przemieszczenie osiowe pierścienia wewnętrznego na wale nie jest wymagane stosuje się tolerancję wymiaru h6 a w przypadku wymaganej większej dokładności h5.

Dla łożysk wzdłużnych stosuje się najczęściej tolerancję js6 dla wału i H8 dla opraw.

Tolerancje opraw

[table “” not found /]
Źródło: https://pkm.edu.pl/

W tym przypadku zarówno pierścień zewnętrzny jak i pierścień wewnętrzny łożyska tocznego są obciążane zgodnie z obrotowym ruchem oprawy i wału.

Przypadek ten wymaga ciasnego pasowania zarówno oprawy jak i wału co stwarza problemy podczas montażu łożyska i skraca jego trwałość.

Najczęściej stosowana jest tolerancja wymiaru wału js6 dla wszystkich rodzajów łożysk. W przypadku łożysk wzdłużnych stosowane są tolerancje js6 lub h6.

Tolerancja wymiaru oprawy musi być dobierana indywidualnie dla każdego przypadku w ten sposób, aby zminimalizować luz między elementami tocznymi a bieżniami łożyska bez wywoływania odkształceń.

Źródło: https://pkm.edu.pl/
Read More

Numeracja części przy projektowaniu maszyn.

W procesie projektowania maszyn istotne jest właściwe oznaczanie i numerowanie części. Efektywny system numeracji ułatwia identyfikację, śledzenie zmian, zarządzanie dokumentacją techniczną oraz poprawia ogólną organizację projektu. Istnieje kilka popularnych sposobów numeracji części, z których każdy ma swoje wady i zalety. W tym artykule omówimy te metody i przedstawimy ich szczegółowe opisy oraz praktyczne porady.

 1. Numeracja opisowa: Metoda opisowej numeracji polega na przypisywaniu częściom nazw lub opisów, które odzwierciedlają ich funkcję, zastosowanie lub właściwości. Na przykład, „Wentylator_001” lub „Silnik_Główny”. Ta metoda zapewnia łatwe rozpoznawanie części na podstawie ich opisów. Zaletą jest intuicyjne odczytywanie informacji o częściach. Niemniej jednak, możliwe są pomyłki, zwłaszcza gdy podobne części mają podobne opisy. Ponadto, w przypadku większych projektów, sortowanie i przeszukiwanie dużej liczby części może być utrudnione.
 2. Numeracja sekwencyjna: Metoda sekwencyjnej numeracji polega na przypisywaniu kolejnych numerów do poszczególnych części. Na przykład, „C001”, „C002”, „C003” itd. Ta metoda jest prosta w implementacji i generowaniu numerów. Zaletą jest łatwość tworzenia nowych numerów dla kolejnych części. Jednak brak informacji o funkcji czy zastosowaniu części może utrudniać ich identyfikację i zarządzanie, szczególnie w większych projektach.
 3. Numeracja hierarchiczna: Metoda hierarchicznej numeracji polega na przypisywaniu częściom unikalnych numerów, które odzwierciedlają ich strukturę hierarchiczną w projekcie. Na przykład, „001-001” dla głównej części, „001-002” dla podzespołu A, „001-003” dla podzespołu B itd. Ta metoda umożliwia szybkie rozpoznawanie relacji między częściami oraz łatwe zarządzanie większymi projektami. Jednakże, konieczne jest dbanie o spójność numeracji w przypadku zmian w strukturze projektu.
 4. Numeracja alfanumeryczna: Metoda alfanumerycznej numeracji polega na używaniu kombinacji liter i cyfr do oznaczania części. Na przykład, „A001”, „B002”, „C003” itd. Ta metoda zapewnia większą elastyczność w tworzeniu unikalnych numerów i ułatwia sortowanie części. Jednakże, dla większych projektów może być wymagane bardziej skomplikowane zarządzanie numeracją.

Numeracja zgodna z normami: Metoda polegająca na stosowaniu standardowych norm lub systemów numeracji, takich jak ISO lub ANSI. Na przykład: ISO 9001:2021, ANSI Y14.5.

Według ISO 9001:2021, numeracja części powinna być spójna, unikalna i umożliwiać jednoznaczną identyfikację każdej części w kontekście systemu zarządzania jakością. Oznacza to, że każda część powinna mieć przypisany unikalny numer, który jest używany do identyfikacji, śledzenia i zarządzania danymi technicznymi.

Numeracja części zgodnie z ISO 9001:2021 może zawierać różne elementy, takie jak:

 • Prefiks: Oznaczenie grupy lub rodzaju części.
 • Liczba porządkowa: Numer sekwencyjny przydzielany kolejnym częściom.
 • Sufiks: Dodatkowe oznaczenie lub informacja, np. dotycząca wersji lub zmian.

Przykładowa numeracja części według ISO 9001:2021 może wyglądać następująco:

 • PF-001: Pierwsza część z grupy mocowań.
 • EL-002-01: Druga część z grupy układu elektrycznego, pierwsza wersja.

Systemy PDM pozwalają na centralizowane zarządzanie dokumentacją techniczną, w tym numeracją części. Ułatwiają tworzenie unikalnych numerów, zapewniają kontrolę wersji, śledzenie zmian i zapewnienie spójności danych. Przykładowe systemy PDM, takie jak SolidWorks PDM, Inventor Vault i Catia ENOVIA, oferują narzędzia do efektywnego zarządzania numeracją części i obiegiem dokumentacji technicznej.

Wybór odpowiedniej metody numeracji części zależy od specyfiki projektu i preferencji firmy. Istotne jest, aby system numeracji był spójny, unikalny i zapewniał jednoznaczną identyfikację każdej części. Wykorzystanie systemu PDM ułatwia zarządzanie numeracją części oraz obiegiem dokumentacji technicznej, zapewniając efektywność i poprawę jakości procesu projektowania maszyn.

Read More

Paletyzacja: Robot przemysłowy, kartezjański czy cobot?

Paletyzacja: Robot przemysłowy czy robot kartezjański? Który będzie lepszym wyborem i kiedy?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku przemysłowym, automatyzacja procesów odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu efektywności produkcji. Jednym z obszarów, w którym roboty znalazły szerokie zastosowanie, jest paletyzacja. Wybór odpowiedniego rodzaju robota do paletyzacji może mieć istotny wpływ na efektywność, koszty i ogólną wydajność linii produkcyjnej. W niniejszym artykule omówimy trzy główne rodzaje robotów stosowanych w paletyzacji: roboty przemysłowe, coboty (roboty współpracujące) oraz roboty kartezjańskie, analizując ich różnice, zalety i wady, oraz wskazując sytuacje, w których każdy z nich może być najlepszym wyborem.

Roboty przemysłowe: Siła i precyzja

Roboty przemysłowe od dawna są integralną częścią krajobrazu przemysłowego. Charakteryzują się one dużą siłą, szybkością i precyzją, co sprawia, że są idealne do zadań wymagających dużej mocy roboczej. W przypadku paletyzacji, roboty przemysłowe mogą efektywnie przenosić ciężkie i niezdawkowalne ładunki, umieszczając je na paletach z szybkością, której nie byłby w stanie osiągnąć człowiek. Ponadto, są one często wyposażone w rozbudowane systemy wizyjne, które umożliwiają precyzyjne umiejscawianie przedmiotów na palecie.

Wadą robotów przemysłowych może być jednak ich ogromna masa oraz konieczność wydzielania odrębnego obszaru pracy ze względu na bezpieczeństwo pracowników. Ponadto, są one zazwyczaj programowane do jednego konkretnego zadania, co może sprawić, że są mniej elastyczne w przypadku zmiany produktów lub konfiguracji produkcji.

Coboty (roboty współpracujące): Elastyczność i bezpieczeństwo

Coboty, czyli roboty współpracujące, to rozwiązanie łączące w sobie siłę i precyzję robotów przemysłowych z elastycznością i bezpieczeństwem współpracy z ludźmi. W kontekście paletyzacji, coboty mogą być doskonałym wyborem w sytuacjach, gdzie konieczne jest bezpośrednie współdziałanie z pracownikami na linii produkcyjnej. Mogą pracować obok ludzi bez konieczności separacji, co pozwala na zoptymalizowanie przestrzeni pracy.

Coboty są również znacznie bardziej elastyczne niż tradycyjne roboty przemysłowe. Mogą być łatwo reprogramowane do różnych zadań, co czyni je idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdzie produkcja obejmuje różne produkty lub zmienia się konfiguracja linii produkcyjnej. Jednakże, ich niższa moc robocza może sprawić, że nie są najlepszym wyborem do przenoszenia ciężkich ładunków.

Roboty kartezjańskie: Precyzja i dostosowanie

Roboty kartezjańskie to rodzaj robotów, których struktura przypomina trójwymiarową siatkę kartezjańską. Charakteryzują się one wysoką precyzją, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zadań wymagających dokładnego pozycjonowania przedmiotów na palecie. W paletyzacji mogą być wykorzystywane do układania produktów w precyzyjny sposób, zapewniając estetykę i porządek.

Jednakże, roboty kartezjańskie mogą być mniej elastyczne niż coboty, a ich konstrukcja może sprawić, że są mniej skuteczne w przenoszeniu niestandardowych czy nietypowych ładunków. Ponadto, ich zastosowanie może wymagać większej ilości miejsca na linii produkcyjnej.

Podsumowanie: Wybór zależny od potrzeb i warunków

Ostateczny wybór między robotem przemysłowym, cobotem a robotem kartezjańskim w paletyzacji zależy od konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz warunków pracy. Jeśli linia produkcyjna wymaga dużej mocy roboczej i precyzji, robot przemysłowy może być najlepszym wyborem. Jeśli natomiast priorytetem są elastyczność i bezpieczeństwo współpracy z pracownikami, warto rozważyć zastosowanie cobota. Z kolei, w przypadku zadań wymagających szczególnej precyzji, robot kartezjański może okazać się optymalnym rozwiązaniem.

Warto również pamiętać, że rozwój technologii robotycznych jest dynamiczny, a nowe rozwiązania i modele pojawiają się na rynku. Przedsiębiorstwa powinny śledzić postęp technologiczny i dostosowywać swoje strategie automatyzacji do zmieniających się warunków i wymagań produkcji. Ostatecznie, zrozumienie specyfiki każdego rodzaju robota oraz analiza konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa pozwoli dokonać najlepszego wyboru, dostosowanego do konkretnego przypadku.

Read More

Jakie oprogramowanie CAD wybrać?

Oprogramowanie CAD – do czego służy?

Oprogramowanie CAD (Computer-Aided Design) to niezwykle użyteczne narzędzie, które umożliwia projektowanie i modelowanie różnych obiektów oraz układów za pomocą komputera. CAD odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach, takich jak inżynieria, architektura, projektowanie przemysłowe i wiele innych. Dzięki zaawansowanym funkcjom i precyzji, jakie oferuje, oprogramowanie CAD zrewolucjonizowało sposób, w jaki tworzymy i rozwijamy projekty.

Kiedy warto rozważyć wykorzystanie oprogramowania CAD?

Decyzja o wykorzystaniu oprogramowania CAD zależy od specyfiki danego projektu oraz branży, w której działa firma lub osoba. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w których warto rozważyć zastosowanie oprogramowania CAD:

 1. Projektowanie produktów: Jeśli tworzysz nowe produkty, takie jak maszyny, urządzenia elektroniczne czy przedmioty codziennego użytku, oprogramowanie CAD pozwala na precyzyjne modelowanie i analizę, co znacznie przyspiesza proces projektowy.
 2. Architektura i projektowanie wnętrz: Oprogramowanie CAD jest nieocenione w branży architektonicznej i projektowaniu wnętrz. Pozwala na tworzenie trójwymiarowych modeli budynków, wnętrz i krajobrazów, umożliwiając lepszą wizualizację projektów oraz łatwiejsze wprowadzanie zmian i optymalizację.
 3. Inżynieria: W dziedzinach takich jak inżynieria mechaniczna, elektryczna czy lądowa, oprogramowanie CAD jest niezbędne. Pozwala na projektowanie i analizę skomplikowanych układów, komponentów i maszyn, zwiększając efektywność projektowania oraz minimalizując możliwość błędów.
 4. Prototypowanie: Jeśli potrzebujesz tworzyć prototypy swoich produktów, oprogramowanie CAD umożliwia szybkie i dokładne tworzenie wirtualnych modeli, które można później wykorzystać do druku trójwymiarowego lub produkcji.

CAD 3D czy 2D. Które i kiedy?

Oprogramowanie CAD oferuje możliwość pracy zarówno w środowisku dwuwymiarowym (CAD 2D), jak i trójwymiarowym (CAD 3D). Wybór między tymi dwoma opcjami zależy od konkretnych potrzeb projektu. Przyjrzyjmy się różnicom między nimi:

 • CAD 2D: Środowisko CAD 2D jest bardziej odpowiednie dla projektów, które skupiają się głównie na dwuwymiarowych schematach, rysunkach technicznych, planach lub dokumentacji. Jest to często wystarczające dla projektów budowlanych, instalacji elektrycznych, projektowania elementów płaskich, takich jak obwody drukowane czy projektowanie opakowań.
 • CAD 3D: Jeśli projekt wymaga precyzyjnej wizualizacji trójwymiarowej lub chcesz zamodelować skomplikowane kształty i geometrię, oprogramowanie CAD 3D jest niezbędne. Środowisko CAD 3D pozwala na tworzenie realistycznych modeli, symulację ruchu, analizę obciążeń oraz renderowanie wizualizacji. Jest to idealne rozwiązanie dla projektów architektonicznych, projektowania produktów, inżynierii mechanicznej i wielu innych dziedzin.

Warto również podkreślić, że wiele nowoczesnych programów CAD oferuje możliwość pracy zarówno w środowisku 2D, jak i 3D, co daje większą elastyczność i możliwość przemieszczania się między różnymi widokami projektu.

Przegląd dostępnego oprogramowania CAD

Oprogramwoanie CAD to narzędzie bez którego niejedna firma nie mogła by się obejść. Duże zapotrzebowanie sprawia, że na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań. Postaramy się wylistować najpopularniejsze programy i krótko opisać, który produkt gdzie znalazł swój 'best market fit’. Wszystkie podane w tym artykule ceny to ceny netto, na dzień 04.07.2023.

SolidWorks

 • Producent: Dassault Systèmes (Francja)
 • Rok powstania: 1995
 • Wersje i ceny:
  SolidWorks dostępny jest w wersjach Standard, Professional i Premium, z różnymi poziomami funkcji i narzędzi. Zakup możliwy jest w formie subskrypcji terminowej lub licencji wieczystej.

SolidWorks jest szeroko stosowany w dziedzinie inżynierii mechanicznej. Oprogramowanie to oferuje rozbudowane narzędzia do projektowania 3D, analizy symulacyjnej, tworzenia dokumentacji technicznej i wiele więcej. SolidWorks wyróżnia się intuicyjnym interfejsem, elastycznymi funkcjami modelowania oraz integracją z innymi narzędziami inżynierskimi.

Opis programu

Dystrybutorzy: DPS – Software, CADWORKS, Premium Solutions, Solid Expert

Inventor

 • Producent: Autodesk (USA)
 • Rok powstania: 1999
 • Wersje i ceny:
  Zakup możliwy jest w formie subskrypcji terminowej.
  40 700 zł / 3 lata
  13 600 zł / rok
  1700 zł / miesiąc

Inventor to popularne oprogramowanie CAD stosowane przede wszystkim w dziedzinie inżynierii mechanicznej. Zawiera zaawansowane narzędzia do projektowania 3D, animacji, symulacji ruchu i generowania dokumentacji technicznej. Inventor wyróżnia się również integracją z innymi narzędziami Autodesk oraz możliwością współpracy w chmurze.

Opis programu

Fusion 360

 • Producent: Autodesk (USA)
 • Rok powstania: 2012
 • Wersje i ceny:
  Zakup możliwy jest w formie subskrypcji terminowej.
  8 200 zł / 3 lata
  2 700 zł / rocznie
  345 zł / miesięcznie
  Istnieje również wersja dla studentów i hobbystów, która jest bezpłatna z pewnymi ograniczeniami.

Fusion 360 to wszechstronne oprogramowanie CAD działąjące w oknie przeglądarki internetowej, które znajduje zastosowanie w różnych branżach, w tym w projektowaniu produktów, architekturze, elektronice i inżynierii mechanicznej. Oferuje funkcje modelowania 3D, symulacji, generowania dokumentacji i współpracy w chmurze. Fusion 360 to młodszy brat Inventora, jest od niego uboższy, przez co lepiej będzie się sprawdzał przy modelowaniu pojedynczych części i małych złożeniach.

Opis programu

Catia

 • Producent: Dassault Systèmes (Francja)
 • Rok powstania: 1977
 • Wersje i ceny: Catia oferuje różne wersje, takie jak Catia Mechanical Design, Catia Shape Design, Catia Systems Engineering, z różnymi pakietami funkcji.

Catia to kompleksowe oprogramowanie CAD, które znajduje zastosowanie przede wszystkim w branżach takich jak lotnictwo i motoryzacja. Oferuje zaawansowane narzędzia do projektowania 3D, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych narzędzi do projektowania powierzchni i symulacji. Catia wyróżnia się wysoką precyzją modelowania, rozbudowanymi możliwościami symulacyjnymi i integracją z innymi narzędziami Dassault Systèmes. Catia jest jednym z najdroższych programów CAD dostępnych na rynku.

Opis programu

NX

 • Producent: Siemens Digital Industries Software (USA)
 • Rok powstania: 1972 (jako Unigraphics)
 • Wersje i ceny: NX oferuje różne wersje, takie jak NX CAD, NX CAE, NX CAM, NX Nastran, z różnymi poziomami funkcji i narzędzi.

NX, wcześniej znane jako Unigraphics, to zaawansowane oprogramowanie CAD, które znajduje zastosowanie w branżach takich jak lotnictwo, motoryzacja, energetyka czy przemysł. Często wykorzystywany jest do projektowania form. Oferuje funkcje modelowania 3D, symulacji, analizy strukturalnej i generowania dokumentacji. NX wyróżnia się szerokimi możliwościami parametrycznego modelowania, rozbudowanymi narzędziami symulacyjnymi i integracją z innymi rozwiązaniami Siemens.

Opis programu

Dystrybutorzy: GMSystem

SolidEdge

 • Producent: Siemens Digital Industries Software (USA)
 • Rok powstania: 1996
 • Wersje i ceny:
  SolidEdge dostępny jest w wersjach Design and Drafting, Foundation, Classic i Premium, z różnymi poziomami funkcji i narzędzi. Zakup możliwy jest w formie subskrypcji terminowej lub licencji wieczystej.
  Design and Drafting: €66 / miesiąc
  Foundation: €183 / miesiąc
  Classic: €219 / miesiąc
  Premium: €302 / miesiąc

SolidEdge to kompleksowe oprogramowanie CAD, które znajduje zastosowanie w różnych branżach, takich jak inżynieria mechaniczna, elektryczna czy lądowa. Oferuje zaawansowane narzędzia do projektowania 3D, analizy, symulacji i generowania dokumentacji technicznej. SolidEdge wyróżnia się intuicyjnym interfejsem, funkcjonalnościami współpracy w chmurze i integracją z innymi narzędziami Siemens.

Opis programu

Dystrybutorzy: GMSystem

ZW3D

 • Producent: ZWSOFT Co., Ltd. (Chiny)
 • Rok powstania: 2002
 • Wersje i ceny: ZW3D oferuje różne wersje, takie jak ZW3D CAD, ZW3D CAM, ZW3D Mold, ZW3D Sheet Metal, dostępne w formie licencji rocznych lub wieczystych.
  Lite: $2,300
  Standard: $3,800
  Professional: $5,700
  Advanced: $5,699

Program ZW3D wyróżnia się swoją zaawansowaną technologią hybrydowego modelowania 3D, która umożliwia tworzenie zarówno powierzchniowych, jak i parametrycznych modeli. Oferuje szeroki zakres narzędzi projektowych, takich jak projektowanie parametryczne, analiza wytrzymałości, animacja, generowanie dokumentacji technicznej i wiele innych.

Opis programu

IronCAD

 • Producent: IronCAD LLC (USA)
 • Rok powstania: 2001
 • Wersje i ceny: IronCAD oferuje różne wersje, takie jak IronCAD Mechanical, IronCAD Inovate, IronCAD Draft, z różnymi poziomami funkcji i narzędzi.

IronCAD to innowacyjne oprogramowanie CAD, które wyróżnia się elastycznym modelem pracy hybrydowej, łączącym zarówno modelowanie parametryczne, jak i bezpośrednie. Jest szeroko stosowane w dziedzinie inżynierii mechanicznej, projektowania produktów i wielu innych branżach. IronCAD oferuje zaawansowane narzędzia do modelowania 3D, animacji, renderowania i generowania dokumentacji technicznej.

Opis programu

OnShape

 • Producent: PTC (USA)
 • Rok powstania: 2012
 • Wersje i ceny: OnShape oferuje różne wersje, takie jak OnShape Standard, Professional i Enterprise, z różnymi poziomami funkcji i narzędzi.
  OnShape Free – do użytku hobbystycznego (niekomercyjnego). Wszystkie projekty przechowywane są w publicznej chmurze.
  OnShape Standard – USD 1,500 / rok
  OnShape Professiona – USD 2,500 / rok
  OnShape Enterprise – na zamówienie

OnShape to zaawansowane oprogramowanie CAD, które działa w przeglądarce internetowej, co umożliwia łatwy dostęp i współpracę zespołową. Oferuje funkcje modelowania 3D, symulacji, generowania dokumentacji oraz integrację z innymi narzędziami PTC. OnShape wyróżnia się elastycznym modelem subskrypcji, skalowalnością w zależności od potrzeb użytkownika i możliwością pracy w chmurze.

Opis programu

FreeCAD

 • Producent: Społeczność otwartego oprogramowania (Open Source)
 • Rok powstania: 2001
 • Wersje i ceny: FreeCAD jest oprogramowaniem Open Source, dostępnym bezpłatnie do użytku komercyjnego i niekomercyjnego.

FreeCAD to darmowe oprogramowanie CAD, które oferuje funkcje modelowania 3D i 2D, symulacji, generowania dokumentacji i wiele innych. Jest rozwijane przez społeczność otwartego oprogramowania i posiada aktywną społeczność użytkowników. FreeCAD wyróżnia się dostępnością, elastycznym modelem rozwoju i możliwościami dostosowania przez użytkowników.

Opis programu

eDrawings

 • Producent: Dassault Systèmes (USA)
 • Rok powstania: 1999
 • Wersje i ceny:
  eDrawings oferuje różne wersje, takie jak eDrawings Viewer, eDrawings Professional, eDrawings Publisher, dostępne w formie bezpłatnej lub płatnej licencji w zależności od funkcji i możliwości.

eDrawings jest głównie używany jako bezpłatne narzędzie do przeglądania i udostępniania plików CAD. Jest szeroko stosowany w dziedzinach takich jak projektowanie produktów, inżynieria, architektura i inne, gdzie konieczne jest udostępnianie i prezentacja projektów CAD w prosty i interaktywny sposób.

AutoCAD

 • Producent: Autodesk (USA)
 • Rok powstania: 1982
 • Wersje i ceny:
  €7,025 / co 3 lata
  €2,342 / rocznie
  €291 / miesięcznie

AutoCAD to najbardziej znane oprogramowanie CAD w dziedzinie projektowania 2D. Jest szeroko stosowane w różnych branżach, takich jak architektura, budownictwo, projektowanie wnętrz i inne. Oferuje narzędzia do tworzenia precyzyjnych rysunków technicznych, schematów i dokumentacji. AutoCAD wyróżnia się bogatą funkcjonalnością, rozbudowanym ekosystemem rozszerzeń i wysoką kompatybilnością z innymi formatami plików CAD.

DraftSight

 • Producent: Dassault Systèmes (Francja)
 • Rok powstania: 2010
 • Wersje i ceny:
  Professional: $250 / rocznie
  Premium: $550 / rocznie
  Enterprise: Wycena indywidulana

DraftSight to popularne oprogramowanie CAD 2D, które jest alternatywą dla AutoCAD. Oferuje narzędzia do tworzenia, edycji i drukowania rysunków technicznych. DraftSight wyróżnia się atrakcyjną ceną, prostym interfejsem i kompatybilnością z formatami plików AutoCAD.

LibreCAD

 • Producent: Społeczność otwartego oprogramowania (Open Source)
 • Rok powstania: 2010
 • Wersje i ceny: LibreCAD jest oprogramowaniem Open Source, dostępnym bezpłatnie do użytku komercyjnego i niekomercyjnego.

LibreCAD to darmowe oprogramowanie CAD 2D, rozwijane przez społeczność otwartego oprogramowania. Oferuje narzędzia do tworzenia precyzyjnych rysunków technicznych i dokumentacji. LibreCAD wyróżnia się prostotą obsługi, elastycznym modelem rozwoju i wsparciem dla różnych formatów plików CAD.

ZWCAD

 • Producent: ZWSOFT (Chiny)
 • Rok powstania: 1998
 • Wersje i ceny:
  ZWCAD Standard: 2,249 zł / bezterminowo; 1,049 zł / rocznie
  ZWCAD Professional: 2,749 zł / bezterminowo; 1,349 zł / rocznie
  ZWCAD Mechanical: 4,229 zł / bezterminowo

Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami.

SolidEdge 2D Drafitng

 • Producent: Siemens Digital Industries Software (USA)
 • Rok powstania: 1996
 • Wersje i ceny:
  SolidEdge w wersji 2D Drafting jest darmowe.

Ważne jest, aby pamiętać, że wybór oprogramowania CAD powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji. Najlepszym sposobem na podjęcie decyzji jest przetestowanie różnych programów, korzystanie z wersji próbnych lub skonsultowanie się z ekspertami w danej dziedzinie.

Wnioskując, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które oprogramowanie CAD jest najlepsze. Wybór zależy od wielu czynników, takich jak branża, rodzaj projektów, budżet i preferencje. Kluczem do sukcesu jest staranne zrozumienie wymagań i możliwości, a następnie wybór programu CAD, który najlepiej spełnia te potrzeby.

Read More