• ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa
 • info@fabrit.pl
 • +48 515 415 270

Kalkulator mocy napędu przenośnika taśmowego

Kalkulator mocy napędu przenośnika taśmowego

Kalkulator Mocy Napędowej

Moc na wale napędowym: kW

 • f: Współczynnik tarcia pomiędzy pasem a krążnikami (0.5)
 • L: Długość pasa transportowego [m]
 • g: Przyspieszenie ziemskie (~9.8 m/s^2)
 • mi: Masa krążników [kg/m]
  mi = masa wszystkich krążników / rozstaw krążników
 • mb: Masa pasa transportowego [kg/m]
 • mm: Masa ładunku transportowanego [kg/m]
 • δ: Kąt nachylenia pasa transportowego [stopnie]
  Dla przenośnika poziomego = 0
 • H: Wysokość podniesienia pasa transportowego [m]
  Dla przenośnika poziomego = 0
 • v: Prędkość pasa [m/s]
 • Kd: Współczynnik sprawności napędu

Zastosowany wzór:

Tb = 1.37*f*L*g*[2*mi+ (2*mb + mm)*cos (δ)] + (H*g*mm) – Napęcie pasa transportowgo

Pp = (Tb*V)/1000 – Moc na wale napędowym

Pm = Pp/Kd – Moc napędu

Żródło: https://www.brighthubengineering.com/manufacturing-technology/83551-onsite-calculations-for-conveyor-belt-systems/

Read More

Kalkulator długości pasa

Kalkulator długości pasa

Kalkulator Długości Pasa Transportowego

Długość pasa transportowego: mm

Zastosowany wzór:

L = (π/2) * (Dl + Ds) + 2*L + ((Dl – Ds)² / (4 * L))

Żródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadscrew#Mechanics

Read More

Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe – wiedza ogólna

Przenośniki taśmowe – opracowanie FENNER DUNLOP
Otwórz
Jak kształt koła napędowego wpływa na przenośnik taśmowy – opracowanie SKE Industries
Otwórz

Kształt bębna napędzającego w przenośniku taśmowym

Długość powierzchni prostej
bc = bo / 2

Całkowita szerokość bębna
b = bo x 1,1

Wysokość podcięcia
h = (d + 100) / 450 mm

Read More

Kalkulator prędkości liniowej na przenośniku

Kalkulator prędkości liniowej przenośnika

Kalkulator Prędkości Liniowej

Read More