• ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa
 • info@fabrit.pl
 • +48 515 415 270

Kalkulator współczynnika K dla giętych blach

Kalkulator współczynnika K dla giętych blach

Zastosowany wzór:

K = 0,33 * (t / R)^0,5 – dla stali zwykłej

K = 0,5 * (t / R)^0,5 – dla stali nierdzewnej

Żródło

Read More

Kalkulator mocy napędu przenośnika taśmowego

Kalkulator mocy napędu przenośnika taśmowego

Kalkulator Mocy Napędowej

Moc na wale napędowym: kW

 • f: Współczynnik tarcia pomiędzy pasem a krążnikami (0.5)
 • L: Długość pasa transportowego [m]
 • g: Przyspieszenie ziemskie (~9.8 m/s^2)
 • mi: Masa krążników [kg/m]
  mi = masa wszystkich krążników / rozstaw krążników
 • mb: Masa pasa transportowego [kg/m]
 • mm: Masa ładunku transportowanego [kg/m]
 • δ: Kąt nachylenia pasa transportowego [stopnie]
  Dla przenośnika poziomego = 0
 • H: Wysokość podniesienia pasa transportowego [m]
  Dla przenośnika poziomego = 0
 • v: Prędkość pasa [m/s]
 • Kd: Współczynnik sprawności napędu

Zastosowany wzór:

Tb = 1.37*f*L*g*[2*mi+ (2*mb + mm)*cos (δ)] + (H*g*mm) – Napęcie pasa transportowgo

Pp = (Tb*V)/1000 – Moc na wale napędowym

Pm = Pp/Kd – Moc napędu

Żródło: https://www.brighthubengineering.com/manufacturing-technology/83551-onsite-calculations-for-conveyor-belt-systems/

Read More

Kalkulator bezpiecznej prędkości śruby

Kalkulator bezpiecznej prędkości śruby

Kalkulator Prędkości Obrotowej Śruby

Prędkość obrotowa śruby: obr/min

Współczynnik C:

C = 3.9 – Jeden koniec zamocowany, drugi luźny

C= 12.1 – Oba końce podparte

C= 18.7 – Jeden koniec zamocowany, drugi podparty

C= 27.2 – Oba końce zamocowane

Zastosowany wzór:

N = ((C * d * 10^7) / L^2) * 0.8

Prędkość bezpieczna: 80% prędkości krytycznej

Żródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadscrew

Read More

Kalkulator długości pasa

Kalkulator długości pasa

Kalkulator Długości Pasa Transportowego

Długość pasa transportowego: mm

Zastosowany wzór:

L = (π/2) * (Dl + Ds) + 2*L + ((Dl – Ds)² / (4 * L))

Żródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadscrew#Mechanics

Read More

Kalkulator momentu dla śruby dźwigającej

Kalkulator momentu dla śruby dźwigającej

Kalkulator Momentu na Podnoszenie dla Śruby Pionowej

Moment potrzebny do podnoszenia masy: Nm

Tabela współczynnika tarcia

Materiał nakrętki
Materiał śrubyStalBrązMosiądzŻeliwo
Steel, dry0.15–0.250.15–0.230.15–0.190.15–0.25
Steel, machine oil0.11–0.170.10–0.160.10–0.150.11–0.17
Bronze0.08–0.120.04–0.06-0.06–0.09

Zastosowany wzór:

M = F * Dm / 2 * (p + u * π * Dm) / (π * Dm – u * L);

Żródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadscrew#Mechanics

Read More

Konwersja kW na Nm

Kalkulator kW na Nm

Kalkulator Momentu Obrotowego Silnika

Read More

Kalkulator prędkości liniowej na przenośniku

Kalkulator prędkości liniowej przenośnika

Kalkulator Prędkości Liniowej

Read More